Máy chủ server

Máy chủ máy còn được gọi là máy server là dạng máy "trâu bò" chạy liên tục trong thời gian dài. Khi mua máy bạn cần chú ý 2 điểm quan trọng sau:

(1) Nguồn máy chủ loại lớn ; (2) thời gian bảo hành máy; (3) Linh kiện có dễ thay thế không?; (4) Cửa hàng bán có uy tín không?