Bảng báo giá

Đang cập nhật


Các sản phẩm:
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
Các sản phẩm: Linh kiện máy tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Main-Case-Nguồn HP 600/800 G1 Pro SFF
1.450.000 đ
2 Main-Case-Nguồn HP 600/800 G2 Pro SFF
1.500.000 đ
3 Main-Case-Nguồn HP 6200/8200 Pro SFF
1.500.000 đ
4 Main-Case-Nguồn Dell Optiplex 390/790/990 SFF
1.700.000 đ
Các sản phẩm: Màn hình máy tính
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 LCD AOC E970S 19in mới 100%
1.970.000 đ
2 LCD Viewsonic VA2209-H 22in mới 100%
2.470.000 đ
Các sản phẩm: Máy tính all in one
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 All in one HP 800 G1 A1 (Core i3 4130 4G SSD120G)
6.900.000 đ
2 All in one HP 800 G1 A3 (Core i3 4130 4G SSD240G)
7.200.000 đ
3 All in one HP 800 G1 A2 (Core i3 4130 8G SSD120G)
7.300.000 đ
4 All in one HP 800 G1 B1 (Core i5 4570 4G SSD120G)
7.500.000 đ
5 All in one HP 800 G1 A4 (Core i3 4130 8G SSD240G)
7.600.000 đ
6 All in one HP 800 G1 B3 (Core i5 4570 4G SSD240G)
7.800.000 đ
7 All in one HP 800 G1 B2 (Core i5 4570 8G SSD120G)
7.900.000 đ
8 All in one HP 800 G1 B4 (Core i5 4570 8G SSD240G)
8.200.000 đ
9 All in one HP 800 G1 C1 (Core i7 4770 4G SSD120G)
8.300.000 đ
10 All in one HP 800 G1 C3 (Core i7 4770 4G SSD240G)
8.600.000 đ
11 All in one HP 800 G1 C2 (Core i7 4770 8G SSD120G)
8.700.000 đ
12 All in one HP 800 G1 C4 (Core i7 4770 8G SSD240G)
9.000.000 đ
Các sản phẩm: Máy tính để bàn
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/4G/SSD120G A1
2.700.000 đ
2 Fujitsu D551 SFF A1 (Core i3 3220 4G SSD120G)
2.800.000 đ
3 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/4G/SSD120G A1
2.900.000 đ
4 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/4G/SSD120G A1
2.900.000 đ
5 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/4G/SSD120G A1
2.900.000 đ
6 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/4G/SSD120G B1
2.900.000 đ
7 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/4G/SSD240G A4
3.000.000 đ
8 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/8G/SSD120G A2
3.000.000 đ
9 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/4G/SSD240G A4
3.100.000 đ
10 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/8G/SSD120G A2
3.100.000 đ
11 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/4G/SSD120G B1
3.100.000 đ
12 Fujitsu D551 SFF A4 (Core i3 3220 4G SSD240G)
3.100.000 đ
13 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/4G/SSD240G A4
3.100.000 đ
14 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/8G/SSD120G A2
3.100.000 đ
15 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/4G/SSD120G B1
3.200.000 đ
16 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/4G/SSD240G A4
3.200.000 đ
17 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/8G/SSD120G A2
3.200.000 đ
18 Fujitsu D551 SFF A2 (Core i3 3220 8G SSD120G)
3.200.000 đ
19 Fujitsu D551 SFF A7 (Core i3 3220 4G SSD120G+HDD500G)
3.200.000 đ
20 Fujitsu D551 SFF B1 (Core i5 3470 4G SSD120G)
3.200.000 đ
21 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/4G/SSD120G B1
3.200.000 đ
22 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/4G/SSD240G B4
3.200.000 đ
23 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/8G/SSD120G B2
3.200.000 đ
24 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/8G/SSD240G A5
3.300.000 đ
25 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/8G/SSD240G A5
3.300.000 đ
26 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/8G/SSD240G A5
3.300.000 đ
27 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/4G/SSD240G B4
3.400.000 đ
28 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/8G/SSD120G B2
3.400.000 đ
29 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/4G/SSD240G B4
3.400.000 đ
30 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/8G/SSD120G B2
3.400.000 đ
31 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/4G/SSD240G B4
3.400.000 đ
32 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/8G/SSD120G B2
3.400.000 đ
33 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/4G/SSD120G C1
3.400.000 đ
34 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/8G/SSD240G A5
3.500.000 đ
35 Fujitsu D551 SFF A5 (Core i3 3220 8G SSD240G)
3.500.000 đ
36 Fujitsu D551 SFF B4 (Core i5 3470 4G SSD240G)
3.500.000 đ
37 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/8G/SSD240G B5
3.500.000 đ
38 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/16G/SSD120G A3
3.600.000 đ
39 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/8G/SSD240G B5
3.600.000 đ
40 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/4G/SSD120G C1
3.600.000 đ
41 Fujitsu D551 SFF A8 (Core i3 3220 8G SSD120G+HDD500G)
3.600.000 đ
42 Fujitsu D551 SFF B2 (Core i5 3470 8G SSD120G)
3.600.000 đ
43 Fujitsu D551 SFF B7 (Core i5 3470 4G SSD120G+HDD500G)
3.600.000 đ
44 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/16G/SSD120G A3
3.600.000 đ
45 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/8G/SSD240G B5
3.600.000 đ
46 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/16G/SSD120G A3
3.600.000 đ
47 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/4G/SSD120G C1
3.700.000 đ
48 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/8G/SSD240G B5
3.700.000 đ
49 Fujitsu D551 SFF A10 (Core i3 3220 4G SSD120G+HDD1TB)
3.700.000 đ
50 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/4G/SSD120G C1
3.700.000 đ
51 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/4G/SSD240G C4
3.700.000 đ
52 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/8G/SSD120G C2
3.700.000 đ
53 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i3 4130/16G/SSD240G A6
3.800.000 đ
54 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/16G/SSD120G A3
3.800.000 đ
55 HP 600/800 G1 SFF i3 4130/16G/SSD240G A6
3.800.000 đ
56 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/16G/SSD120G B3
3.800.000 đ
57 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/4G/SSD240G C4
3.900.000 đ
58 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/8G/SSD120G C2
3.900.000 đ
59 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/4G/SSD240G C4
3.900.000 đ
60 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/8G/SSD120G C2
3.900.000 đ
61 Fujitsu D551 SFF B5 (Core i5 3470 8G SSD240G)
3.900.000 đ
62 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/4G/SSD240G C4
3.900.000 đ
63 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/8G/SSD120G C2
3.900.000 đ
64 HP 6200/8200 Pro SFF i3 2100/8G/SSD240G A6
3.900.000 đ
65 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/16G/SSD120G B3
4.000.000 đ
66 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/16G/SSD120G B3
4.000.000 đ
67 Fujitsu D551 SFF A3 (Core i3 3220 16G SSD120G)
4.000.000 đ
68 Fujitsu D551 SFF B8 (Core i5 3470 8G SSD120G+HDD500G)
4.000.000 đ
69 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/16G/SSD120G B3
4.000.000 đ
70 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/8G/SSD240G C5
4.000.000 đ
71 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i5 4590/16G/SSD240G B6
4.100.000 đ
72 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/8G/SSD240G C5
4.100.000 đ
73 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i3 2100/16G/SSD240G A6
4.100.000 đ
74 Fujitsu D551 SFF A11 (Core i3 3220 8G SSD120G+HDD1TB)
4.100.000 đ
75 Fujitsu D551 SFF B10 (Core i5 3470 4G SSD120G+HDD1TB)
4.100.000 đ
76 HP 600/800 G1 SFF i5 4590/16G/SSD240G B6
4.100.000 đ
77 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/8G/SSD240G C5
4.100.000 đ
78 HP 6200/8200 Pro SFF i5 2400/16G/SSD240G B6
4.100.000 đ
79 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/8G/SSD240G C5
4.200.000 đ
80 Fujitsu D551 SFF C1 (Core i7 3770 4G SSD120G)
4.200.000 đ
81 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i5 2400/16G/SSD240G B6
4.300.000 đ
82 Fujitsu D551 SFF A6 (Core i3 3220 16G SSD240G)
4.300.000 đ
83 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/16G/SSD120G C3
4.300.000 đ
84 Fujitsu D551 SFF A9 (Corei3 3220 16G SSD120G+HDD500G)
4.400.000 đ
85 Fujitsu D551 SFF B3 (Core i5 3470 16G SSD120G)
4.400.000 đ
86 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/16G/SSD120G C3
4.500.000 đ
87 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/16G/SSD120G C3
4.500.000 đ
88 Fujitsu D551 SFF B11 (Core i5 3470 8G SSD120G+HDD1TB)
4.500.000 đ
89 Fujitsu D551 SFF C4 (Core i7 3770 4G SSD240G)
4.500.000 đ
90 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/16G/SSD120G C3
4.500.000 đ
91 Dell Optiplex 3020/7020/9020 SFF i7 4770/16G/SSD240G C6
4.600.000 đ
92 Dell Precision T3620 i3 6100/4G/SSD120G A1
4.600.000 đ
93 Fujitsu D551 SFF C2 (Core i7 3770 8G SSD120G)
4.600.000 đ
94 Fujitsu D551 SFF C7 (Core i7 3770 4G SSD120G+HDD500G)
4.600.000 đ
95 HP 600/800 G1 SFF i7 4770/16G/SSD240G C6
4.600.000 đ
96 HP 6200/8200 Pro SFF i7 2600/16G/SSD240G C6
4.600.000 đ
97 Fujitsu D551 SFF B6 (Core i5 3470 16G SSD240G)
4.700.000 đ
98 Dell Optiplex 390/790/990 SFF i7 2600/16G/SSD240G C6
4.800.000 đ
99 Dell Precision T3620 i3 7100/4G/SSD120G D1
4.800.000 đ
100 Fujitsu D551 SFF B9 (Core i5 3470 16G SSD120G+HDD500G)
4.800.000 đ
Các sản phẩm: Laptop nhập khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Laptop Dell E6420 14 inch A1 (Core i5 2520M 4G SSD120G)
5.200.000 đ
2 Laptop Dell E5430 14 inch A1 (Core i5 3210M 4G SSD120G)
5.400.000 đ
3 Laptop Dell E6420 14 inch A3 (Core i5 2520M 4G SSD240G)
5.500.000 đ
4 Laptop Dell E6420 14 inch A2 (Core i5 2520M 8G SSD120G)
5.600.000 đ
5 Laptop Dell E5430 14 inch A2 (Core i5 3210M 8G SSD120G)
5.700.000 đ
6 Laptop Dell E5430 14 inch A3 (Core i5 3210M 4G SSD240G)
5.700.000 đ
7 Laptop Dell E5530 15 inch A1 (Core i5 3210M 4G SSD120G)
5.800.000 đ
8 Laptop Dell E6420 14 inch A4 (Core i5 2520M 8G SSD240G)
5.900.000 đ
9 Laptop Dell E5430 14 inch A4 (Core i5 3210M 8G SSD240G)
6.000.000 đ
10 Laptop Dell E5530 15 inch A2 (Core i5 3210M 8G SSD120G)
6.100.000 đ
11 Laptop Dell E5530 15 inch A3 (Core i5 3210M 4G SSD240G)
6.100.000 đ
12 Laptop Dell E5530 15 inch A4 (Core i5 3210M 8G SSD240G)
6.400.000 đ
13 Laptop Dell Latitude E7480 14 inch A1 (Core i5 7200U 8G SSD256G)
7.600.000 đ
14 Laptop Dell Latitude E5470 14 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
7.800.000 đ
15 Laptop HP Elitebook 830 G5 13.3 inch A1 (Core i5 7200U 8G SSD256G)
7.800.000 đ
16 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch B1 (Core i7 6600U 8G SSD256G)
7.900.000 đ
17 Laptop Dell Latitude E5490 14 inch A1 (Core i5 8350U 8G SSD256G)
8.100.000 đ
18 Laptop Dell Latitude E5570 15 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
8.100.000 đ
19 Laptop Dell Latitude E5470 14 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
8.200.000 đ
20 Laptop Dell Latitude E7480 14 inch A1 (Core i5 7200U 16G SSD256G)
8.200.000 đ
21 Laptop HP Elitebook 840 G1 14 inch A2 (Core i5 4300U 8G SSD120G)
8.200.000 đ
22 Laptop HP Elitebook 830 G5 13.3 inch A2 (Core i5 7200U 16G SSD256G)
8.400.000 đ
23 Laptop Dell Latitude E5570 15 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
8.500.000 đ
24 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch B2 (Core i7 6600U 16G SSD256G)
8.500.000 đ
25 Laptop Dell Latitude E5490 14 inch A2 (Core i5 8350U 16G SSD256G)
8.700.000 đ
26 Laptop Dell Latitude E7470 14 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
9.100.000 đ
27 Laptop Dell Latitude E7470 14 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
9.500.000 đ