Bảng báo giá

Đang cập nhật


Các sản phẩm:
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
Các sản phẩm: Máy tính all in one
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 All in one HP 800 G1 A1 (Core i3 4130 4G SSD120G)
6.900.000 đ
2 All in one HP 800 G1 A3 (Core i3 4130 4G SSD240G)
7.200.000 đ
3 All in one HP 800 G1 A2 (Core i3 4130 8G SSD120G)
7.300.000 đ
4 All in one HP 800 G1 B1 (Core i5 4570 4G SSD120G)
7.500.000 đ
5 All in one HP 800 G1 A4 (Core i3 4130 8G SSD240G)
7.600.000 đ
6 All in one HP 800 G1 B3 (Core i5 4570 4G SSD240G)
7.800.000 đ
7 All in one HP 800 G1 B2 (Core i5 4570 8G SSD120G)
7.900.000 đ
8 All in one HP 800 G1 B4 (Core i5 4570 8G SSD240G)
8.200.000 đ
9 All in one HP 800 G1 C1 (Core i7 4770 4G SSD120G)
8.300.000 đ
10 All in one HP 800 G1 C3 (Core i7 4770 4G SSD240G)
8.600.000 đ
11 All in one HP 800 G1 C2 (Core i7 4770 8G SSD120G)
8.700.000 đ
12 All in one HP 800 G1 C4 (Core i7 4770 8G SSD240G)
9.000.000 đ
Các sản phẩm: Máy tính để bàn
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Lenovo M71 MT D1 (Core i3 2100 4G HDD250G)
2.700.000 đ
2 Fujitsu D551 SFF A1 (Core i3 3220 4G SSD120G)
2.800.000 đ
3 Máy bộ HP 6200 SFF D1 (Core i3 2100 4G SSD120G)
2.800.000 đ
4 Lenovo M71 MT D4 (Core i3 2100 4G HDD500G)
2.900.000 đ
5 Lenovo M71 MT D10 (Core i3 2100 4G SSD120G)
3.000.000 đ
6 Lenovo M71 MT E1 (Core i5 2400 4G HDD250G)
3.000.000 đ
7 Fujitsu D551 SFF A4 (Core i3 3220 4G SSD240G)
3.100.000 đ
8 Lenovo M71 MT D2 (Core i3 2100 8G HDD250G)
3.100.000 đ
9 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A1 (Core i3 2100 4G SSD120G)
3.100.000 đ
10 Máy bộ HP 6200 SFF D4 (Core i3 2100 4G SSD240G)
3.100.000 đ
11 Fujitsu D551 SFF A2 (Core i3 3220 8G SSD120G)
3.200.000 đ
12 Fujitsu D551 SFF A7 (Core i3 3220 4G SSD120G+HDD500G)
3.200.000 đ
13 Fujitsu D551 SFF B1 (Core i5 3470 4G SSD120G)
3.200.000 đ
14 Lenovo M71 MT E4 (Core i5 2400 4G HDD500G)
3.200.000 đ
15 Máy bộ HP 6200 SFF D2 (Core i3 2100 8G SSD120G)
3.200.000 đ
16 Lenovo M71 MT D13 (Core i3 2100 4G SSD240G)
3.300.000 đ
17 Lenovo M71 MT D5 (Core i3 2100 8G HDD500G)
3.300.000 đ
18 Lenovo M71 MT D11 (Core i3 2100 8G SSD120G)
3.400.000 đ
19 Lenovo M71 MT D7 (Core i3 2100 4G HDD1TB)
3.400.000 đ
20 Lenovo M71 MT E2 (Core i5 2400 8G HDD250G)
3.400.000 đ
21 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A4 (Core i3 2100 4G SSD240G)
3.400.000 đ
22 Fujitsu D551 SFF A5 (Core i3 3220 8G SSD240G)
3.500.000 đ
23 Fujitsu D551 SFF B4 (Core i5 3470 4G SSD240G)
3.500.000 đ
24 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A2 (Core i3 2100 8G SSD120G)
3.500.000 đ
25 Máy bộ HP 6200 SFF D5 (Core i3 2100 8G SSD240G)
3.500.000 đ
26 Fujitsu D551 SFF A8 (Core i3 3220 8G SSD120G+HDD500G)
3.600.000 đ
27 Fujitsu D551 SFF B2 (Core i5 3470 8G SSD120G)
3.600.000 đ
28 Fujitsu D551 SFF B7 (Core i5 3470 4G SSD120G+HDD500G)
3.600.000 đ
29 HP Compaq 6200 Pro SFF A1 (Core i3 2100/4G/HDD250G)
3.600.000 đ
30 Lenovo M71 MT E5 (Core i5 2400 8G HDD500G)
3.600.000 đ
31 Fujitsu D551 SFF A10 (Core i3 3220 4G SSD120G+HDD1TB)
3.700.000 đ
32 Lenovo M71 MT D14 (Core i3 2100 8G SSD240G)
3.700.000 đ
33 Lenovo M71 MT E7 (Core i5 2400 4G HDD1TB)
3.700.000 đ
34 Lenovo M71 MT D8 (Core i3 2100 8G HDD1TB)
3.800.000 đ
35 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A5 (Core i3 2100 8G SSD240G)
3.800.000 đ
36 Fujitsu D551 SFF B5 (Core i5 3470 8G SSD240G)
3.900.000 đ
37 Lenovo M71 MT D3 (Core i3 2100 16G HDD250G)
3.900.000 đ
38 Fujitsu D551 SFF A3 (Core i3 3220 16G SSD120G)
4.000.000 đ
39 Fujitsu D551 SFF B8 (Core i5 3470 8G SSD120G+HDD500G)
4.000.000 đ
40 Máy bộ HP 6200 SFF D3 (Core i3 2100 16G SSD120G)
4.000.000 đ
41 Fujitsu D551 SFF A11 (Core i3 3220 8G SSD120G+HDD1TB)
4.100.000 đ
42 Fujitsu D551 SFF B10 (Core i5 3470 4G SSD120G+HDD1TB)
4.100.000 đ
43 Lenovo M71 MT D6 (Core i3 2100 16G HDD500G)
4.100.000 đ
44 Lenovo M71 MT E8 (Core i5 2400 8G HDD1TB)
4.100.000 đ
45 Fujitsu D551 SFF C1 (Core i7 3770 4G SSD120G)
4.200.000 đ
46 Lenovo M71 MT D12 (Core i3 2100 16G SSD120G)
4.200.000 đ
47 Lenovo M71 MT E3 (Core i5 2400 16G HDD250G)
4.200.000 đ
48 Fujitsu D551 SFF A6 (Core i3 3220 16G SSD240G)
4.300.000 đ
49 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A3 (Core i3 2100 16G SSD120G)
4.300.000 đ
50 Máy bộ HP 6200 SFF D6 (Core i3 2100 16G SSD240G)
4.300.000 đ
51 Fujitsu D551 SFF A9 (Corei3 3220 16G SSD120G+HDD500G)
4.400.000 đ
52 Fujitsu D551 SFF B3 (Core i5 3470 16G SSD120G)
4.400.000 đ
53 Lenovo M71 MT E6 (Core i5 2400 16G HDD500G)
4.400.000 đ
54 Fujitsu D551 SFF B11 (Core i5 3470 8G SSD120G+HDD1TB)
4.500.000 đ
55 Fujitsu D551 SFF C4 (Core i7 3770 4G SSD240G)
4.500.000 đ
56 HP Compaq 6200 Pro SFF A12 (Core i3 2100 16G SSD120G)
4.500.000 đ
57 Lenovo M71 MT D15 (Core i3 2100 16G SSD240G)
4.500.000 đ
58 Fujitsu D551 SFF C2 (Core i7 3770 8G SSD120G)
4.600.000 đ
59 Fujitsu D551 SFF C7 (Core i7 3770 4G SSD120G+HDD500G)
4.600.000 đ
60 Lenovo M71 MT D9 (Core i3 2100 16G HDD1TB)
4.600.000 đ
61 Máy bộ Dell 390/790/990 SFF A6 (Core i3 2100 16G SSD240G)
4.600.000 đ
62 Fujitsu D551 SFF B6 (Core i5 3470 16G SSD240G)
4.700.000 đ
63 Fujitsu D551 SFF B9 (Core i5 3470 16G SSD120G+HDD500G)
4.800.000 đ
64 Fujitsu D551 SFF A12 (Core i3 3220 16G SSD120G+HDD1TB)
4.900.000 đ
65 Fujitsu D551 SFF C5 (Core i7 3770 8G SSD240G)
4.900.000 đ
66 Fujitsu D551 SFF C8 (Core i7 3770 8G SSD120G+HDD500G)
5.000.000 đ
67 Fujitsu D551 SFF C10 (Core i7 3770 4G SSD120G+HDD1TB)
5.100.000 đ
68 Fujitsu D551 SFF B12 (Core i5 3470 16G SSD120G+HDD1TB)
5.300.000 đ
69 Fujitsu D551 SFF C3 (Core i7 3770 16G SSD120G)
5.400.000 đ
70 Fujitsu D551 SFF C11 (Core i7 3770 8G SSD120G+HDD1TB)
5.500.000 đ
71 Fujitsu D551 SFF C6 (Core i7 3770 16G SSD240G)
5.700.000 đ
72 Fujitsu D551 SFF C9 (Core i7 3770 16G SSD120G+HDD500G)
5.800.000 đ
73 Fujitsu D551 SFF C12 (Core i7 3770 16G SSD120G+HDD1TB)
6.300.000 đ
Các sản phẩm: Laptop nhập khẩu
STTTên sản phẩmThông số sản phẩm
1 Laptop Dell E6420 14 inch A1 (Core i5 2520M 4G SSD120G)
5.200.000 đ
2 Laptop Dell E5430 14 inch A1 (Core i5 3210M 4G SSD120G)
5.400.000 đ
3 Laptop Dell E6420 14 inch A3 (Core i5 2520M 4G SSD240G)
5.500.000 đ
4 Laptop Dell E6420 14 inch A2 (Core i5 2520M 8G SSD120G)
5.600.000 đ
5 Laptop Dell E5430 14 inch A2 (Core i5 3210M 8G SSD120G)
5.700.000 đ
6 Laptop Dell E5430 14 inch A3 (Core i5 3210M 4G SSD240G)
5.700.000 đ
7 Laptop Dell E5530 15 inch A1 (Core i5 3210M 4G SSD120G)
5.800.000 đ
8 Laptop Dell E6420 14 inch A4 (Core i5 2520M 8G SSD240G)
5.900.000 đ
9 Laptop Dell E5430 14 inch A4 (Core i5 3210M 8G SSD240G)
6.000.000 đ
10 Laptop Dell E5530 15 inch A2 (Core i5 3210M 8G SSD120G)
6.100.000 đ
11 Laptop Dell E5530 15 inch A3 (Core i5 3210M 4G SSD240G)
6.100.000 đ
12 Laptop Dell E5530 15 inch A4 (Core i5 3210M 8G SSD240G)
6.400.000 đ
13 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch A1 (Core i5 5200U 4G SSD120G)
7.100.000 đ
14 Laptop HP Folio 9480M 14 inch A1 (Core i5 4200U 4G SSD120G)
7.200.000 đ
15 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch A3 (Core i5 5200U 4G SSD240G)
7.400.000 đ
16 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch A2 (Core i5 5200U 8G SSD120G)
7.500.000 đ
17 Laptop HP Folio 9480M 14 inch A3 (Core i5 4200U 4G SSD240G)
7.500.000 đ
18 Laptop HP Folio 9480M 14 inch A2 (Core i5 4200U 8G SSD120G)
7.600.000 đ
19 Laptop Dell Latitude E5470 14 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
7.800.000 đ
20 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch A4 (Core i5 5200U 8G SSD240G)
7.800.000 đ
21 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD256G)
7.800.000 đ
22 Laptop HP Folio 9480M 14 inch A4 (Core i5 4200U 8G SSD240G)
7.900.000 đ
23 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch B1 (Core i7 5600U 4G SSD120G)
8.000.000 đ
24 Laptop Dell Latitude E5570 15 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
8.100.000 đ
25 Laptop Dell Latitude E5470 14 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
8.200.000 đ
26 Laptop HP Elitebook 840 G1 14 inch A2 (Core i5 4300U 8G SSD120G)
8.200.000 đ
27 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD256G)
8.200.000 đ
28 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch B3 (Core i7 5600U 4G SSD240G)
8.300.000 đ
29 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch B2 (Core i7 5600U 8G SSD120G)
8.400.000 đ
30 Laptop Dell Latitude E5570 15 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
8.500.000 đ
31 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch A3 (Core i5 6200U 4G SSD512G)
8.500.000 đ
32 Laptop HP Elitebook 840 G2 14 inch B4 (Core i7 5600U 8G SSD240G)
8.700.000 đ
33 Laptop HP Elitebook 840 G3 14 inch A4 (Core i5 6200U 8G SSD512G)
8.900.000 đ
34 Laptop Dell Latitude E7470 14 inch A1 (Core i5 6200U 4G SSD240G)
9.100.000 đ
35 Laptop Dell Latitude E7470 14 inch A2 (Core i5 6200U 8G SSD240G)
9.500.000 đ