Vi tính Lữ Gia

Cám ơn quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng Vi tính Lữ Gia .vn trong thời gian vừa qua, để tránh việc trùng tên Lữ Gia trên thị trường nên An tách ra thương hiệu riêng vi tính Nét.

VI TÍNH LỮ GIA .vn (vitinhlugia.vn) là VI TÍNH NÉT (vitinhnet.com)

Do 2 tên nhập thành một là Vi Tính Nét nên quy trình mua bán và các loại hàng hoá cũng không có gì thay đổi

Tuy nhiên, phần chăm sóc khách hàng bây giờ do chính vi tinh lu gia An chịu trách nhiệm, nên quý khách sẽ không còn những bức xúc ngoài mong muốn trước đây.

Một lần nữa cám ơn bạn hàng - quý đại lý đã duy trì ủng hộ an trong 6 năm vừa qua, mong rằng tương lai sẽ duy trì tốt đẹp hợp tác như vậy.

Yêu tất cả khách hàng và quý đại lý

An - Vi Tính Lữ Gia .VN