Nhật ký giao hàng ngày 28-05-2022


Giao hàng cho Báo pháp luật


Giao hàng cho cơm tấm Thuận Kiều - quận 5


Giao hàng Công ty Hoàng Việt - quận Tân Bình


Giao hàng nhà hàng Phúc An Khang - quận 5


Giao hàng UBND thành phố Thủ Đức