Máy tính Dell 7050 i5 đời 6 ram 8G ssd 240


Màn Hình Viewsonic 19inch LED

Laptop Dell 7480

100 cây HP 6300