Độ bền của máy và chất lượng của máy được trung tâm bán xe Honda Việt Nam tin dùng sản phẩm của Vi tính Nét