Hàng về máy tính bộ, Ship bơ giao hàng cho công ty