Laptop Dell và Laptop HP nhập khẩu hàng về thường xuyên tại cửa hàng vi tính Net

Các kỹ thuật viên đang kiểm máy tính lần nữa trước khi giao máy cho khách hàng

Hình ảnh gốc chân thật khi khui thùng hàng máy tính nhập khẩu


Mr Link