laptop Think Pad là laptop loại tốt, kén chọn khách hàng sử dụng... Lý do là không quảng cáo nhiều như các thương hiệu Dell và HP ... nhưng chất lượng tiêu chuẩn Mỹ ... tốt khỏi phải bàn cãi