Máy tính xách tay HP 640 G2 hàng về ngày 29-05-2022