Apple cho biết lần đầu tiên họ sẽ bắt đầu bán phụ tùng và công cụ cho công chúng để họ tự sửa chữa trên một số thiết bị cầm tay iPhone và máy tính Mac.


Chương trình tự sửa chữa được đưa ra sau nhiều năm chịu áp lực từ các nhóm người tiêu dùng khiến Apple phải cung cấp nhiều quyền truy cập hơn vào sách hướng dẫn sửa chữa và các bộ phận chính hãng.

Vào năm 2019, Apple đã bắt đầu một chương trình nơi các cửa hàng sửa chữa độc lập có thể mua các bộ phận, công cụ và sách hướng dẫn của họ. Apple cho biết hiện có 2.800 cửa hàng độc lập trong chương trình của mình bên cạnh 5.000 nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa được ủy quyền trực tiếp.

Theo chương trình Tự phục vụ, khách hàng của Apple sẽ có thể mua trực tiếp các bộ phận đó để tự thực hiện sửa chữa sau khi đọc sách hướng dẫn. Apple cho biết cửa hàng trực tuyến sẽ bắt đầu với khoảng 200 bộ phận và công cụ nhằm khắc phục các sự cố phổ biến nhất với màn hình, pin và camera trên các mẫu iPhone 12 và 13.

Chương trình cuối cùng sẽ mở rộng cho các máy tính Mac sử dụng chip M1 của Apple và sau đó là các sửa chữa ít phổ biến hơn. Khách hàng sẽ được cung cấp mức giá tương tự đối với các bộ phận và công cụ như các cửa hàng sửa chữa độc lập và có thể trả lại các bộ phận đã sử dụng của họ cho Apple sau khi hoàn thành sửa chữa để được giảm giá.

Apple cho biết chương trình sẽ bắt đầu vào đầu năm sau tại Hoa Kỳ và mở rộng ra nhiều quốc gia hơn vào cuối năm.

Pencil