Bộ Thương mại tiết lộ Chiến lược thực hiện cho khoản đầu tư 50 tỷ đô la vào chất bán dẫn


Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã thông báo công bố tình trạng thực thi đối với Đạo luật CHIPS (Tạo ra các khuyến khích hữu ích để sản xuất chất bán dẫn) trị giá 50 tỷ đô la (khoảng 3.99.000 Rs) được ký thành luật bởi Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vào tháng trước.

Dự luật lưỡng đảng được đưa ra nhằm trợ cấp chi phí sản xuất chip ở Mỹ, khi chính phủ nỗ lực tạo ra nhiều việc làm mới trong lĩnh vực sản xuất chip và tăng cường nghiên cứu và phát triển chip để giúp Mỹ cạnh tranh với các nước khác.

Hôm thứ Ba, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố chiến lược thực hiện Đạo luật Khoa học và CHIPS mới. Chương trình CHIPS cho Hoa Kỳ sẽ được đặt trong Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) của Bộ, theo cơ quan chính phủ liên bang, cơ quan này đã vạch ra các mục tiêu chính của luật.

Theo chiến lược thực hiện của bộ, chương trình CHIPS cho Hoa Kỳ sẽ có bốn mục tiêu chính. Đầu tiên là thiết lập và mở rộng sản xuất trong nước các chất bán dẫn tiên tiến hàng đầu ở Mỹ, trong khi mục tiêu thứ hai là tạo ra nguồn cung cấp đủ và đáng tin cậy cho các chất bán dẫn nút trưởng thành.

Bộ Thương mại cũng đang tìm cách đầu tư vào nghiên cứu và phát triển thế hệ sản xuất chip tiếp theo ở Mỹ. Cuối cùng, nó nhằm mục đích tạo ra "hàng chục nghìn" công việc sản xuất ở Mỹ, cũng như "hàng trăm nghìn" công việc xây dựng. Chúng bao gồm việc làm cho phụ nữ, người da màu, cựu chiến binh và những người sống ở nông thôn, theo chiến lược.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết hướng dẫn đăng ký cụ thể cho chương trình CHIPS cho Hoa Kỳ sẽ được công bố thông qua các tài liệu tài trợ, vào đầu tháng 2 năm 2023. Nó sẽ cấp các giải thưởng và khoản vay trên cơ sở luân chuyển sau khi các đơn đăng ký được xử lý.

Pencil