Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia (NIST) của Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã ký một thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và phát triển với Google để phát triển chip cho các nhà nghiên cứu.


Các con chip mà các nhà nghiên cứu sử dụng trong quá trình phát triển công nghệ nano và thiết bị bán dẫn mới sẽ được sản xuất bởi SkyWater Technology. Công ty thuộc sở hữu của Alphabet sẽ trả chi phí thiết lập sản xuất ban đầu và trợ cấp cho lần chạy sản xuất đầu tiên. Thông báo này được đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Khoa học và CHIPS nhằm thúc đẩy nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn trong nước.

Theo một bài đăng trên blog của NIST, cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận với Google để phát triển và sản xuất chip mà các nhà nghiên cứu có thể sử dụng để phát triển công nghệ nano và thiết bị bán dẫn mới

NIST sẽ thiết kế mạch cho các chip với các đối tác nghiên cứu trường đại học như Đại học Michigan, Đại học Maryland, Đại học George Washington, Đại học Brown và Đại học Carnegie Mellon. Các con chip này sẽ được sản xuất bởi SkyWater Technology tại xưởng đúc bán dẫn của nó ở Bloomington, Minnesota.

Gã khổng lồ tìm kiếm sẽ chịu chi phí thiết lập sản xuất ban đầu và sẽ trợ cấp cho quá trình sản xuất đầu tiên.

"NIST dự đoán sẽ thiết kế tới 40 con chip khác nhau được tối ưu hóa cho các ứng dụng khác nhau. Bởi vì các thiết kế chip sẽ là mã nguồn mở, các nhà nghiên cứu sẽ có thể theo đuổi những ý tưởng mới mà không bị hạn chế và chia sẻ dữ liệu và thiết kế thiết bị một cách tự do", Bộ Thương mại cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây đã ký lệnh thực hiện Đạo luật CHIPS 2022 cung cấp 52,7 tỷ USD (gần 4.21.000 Rs) trợ cấp để khuyến khích sản xuất chất bán dẫn và nghiên cứu ở Mỹ. Nó cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các nỗ lực cạnh tranh của đất nước trước sự phát triển khoa học và công nghệ của Trung Quốc.

Pencil