Bản cập nhật được cho là một phần của bản cập nhật Windows 10 phiên bản 22H2.


Microsoft được cho là đã đưa khả năng in từ Windows 11 lên Windows 10. Tính năng in mới được cho là giới thiệu tùy chọn thêm mã PIN vào lệnh in. Bước này được cho là được thêm vào để tránh các kết nối trùng lặp và bản in không chính xác. Bản cập nhật được cho là một phần của bản cập nhật Windows 10 phiên bản 22H2. Tháng trước đã có báo cáo rằng Microsoft đang chuyển sang một lịch trình phát triển mới cho Windows. Windows 11 cũng được cho là sẽ nhận được một tính năng gọi là 'Kiểm tra quyền riêng tư' sẽ giúp người dùng xem xét các ứng dụng truy cập vào micrô, máy ảnh và dữ liệu vị trí của họ.

Theo một báo cáo gần đây, Microsoft đang đưa khả năng in của Windows 11 lên Windows 10, như một phần của bản cập nhật Windows 10 phiên bản 22H2. Điều này được cho là bao gồm các tính năng dành riêng cho Windows 11, bao gồm tùy chọn thêm mã PIN vào lệnh in. Tính năng này được kỳ vọng sẽ giúp tránh các kết nối trùng lặp cũng như các bản in không chính xác.

Như đã đề cập trước đó, Microsoft được cho là đã chuyển sang một lịch trình phát triển mới cho hệ điều hành Windows. Dự kiến, công ty sẽ quay trở lại chu kỳ ba năm truyền thống của mình, điều này có nghĩa là phiên bản chính tiếp theo có thể được phát hành vào năm 2024. Phiên bản này có thể là Windows 12 nếu công ty chọn gắn bó với xu hướng đặt tên hiện tại của mình, như mỗi báo cáo. Microsoft cũng dự kiến ​​sẽ tăng gấp đôi việc phát hành các tính năng mới cho phiên bản Windows hiện tại.

Nhắc lại, Windows 11 cũng được cho là sẽ nhận được một tính năng gọi là 'Kiểm tra quyền riêng tư' giúp người dùng xem xét các ứng dụng truy cập vào micrô, máy ảnh và dữ liệu vị trí của họ. Microsoft ban đầu đã giới thiệu tính năng này cho các nhà phát triển ứng dụng để thử nghiệm. Tuy nhiên, nó sẽ có sẵn cho người dùng Windows 11 trong tương lai để họ quyết định có nên tiếp tục sử dụng các ứng dụng đang theo dõi dữ liệu nhạy cảm của họ trên hệ thống hay không.

Pencil