Ổ đĩa DVD sẽ sớm đi vào huyền thoại. Mẹo chọt đĩa DVD khi bị lỗi thời xưa